2 % z daní

Dovoľte, aby sme Vás oslovili s prosbou o venovanie 2% z vašich daní pre náš Shar pei klub Slovensko. Sme malý klub, ale s veľkou ambíciou urobiť viac pre zdravie nášho plemena. Vďaka vášmu príspevku môžeme vytvoriť väčší priestor pre popularizáciu plemena a zároveň komunikovať témy, ktoré môžu pomôcť krok za krokom zvýšiť povedomie o správnom prístupe k dôležitým otázkam chovu a starostlivosti  o plemeno shar pei.

Ak máte malý priestor a prechovávate lásku k šarpejom, prosíme vás, myslíte na  nás s 2% vašich daní. Ďakujeme veľmi pekne.

Formulár na poukázanie 2% z daní na stiahnutie

Potrebné informácie (vzor) na vypísanie formulára:

II.  ODDIEL – ÚDAJE O PRIJÍMATEĽOVI

Identifikačné číslo prijímateľa (IČO/SID)  – 35533544
Právna forma – Občianske združenie
Obchodné meno (názov)  – Shar-pei klub Slovensko, občianske združenie
Sídlo/Ulica – Mlynská
Súpisné / orientačné číslo – 280
PSČ – 92522
Obec – Veľké Úľany