2 % z daní

Budeme vďační za 2% z vašich daní. Chceme Vás poprosiť o podporu aj tento rok. Všetky získané príspevky venujeme na skvalitnenie našej klubovej činnosti a pre členov. Je to jednoduché. Vyplnené TLAČIVO zanesiete alebo zašlete na svoj príslušný daňový úrad.

ĎAKUJEME!