3 medzinárodné výstavy Crufts 2019 kvalifikácia, 28.10.2018

3 medzinárodné výstavy Crufts 2019 kvalifikácia, 28.10.2018

3 medzinárodné výstavy Crufts 2019 kvalifikácia, 28.10.2018