Slávnostná večera

Srdečne pozývame členov klubu a ich rodinných príslušníkov na slávnostnú večeru spojenú s odovzdávaním klubových ocenení.

TOP SHAR PEI roka a Klubový šampión

16.3.2018, 18:00, reštaurácia V siedmom nebi, Jelka

TOP SHAR PEI 2017  – Podmienky prihlásenia psa: http://www.shar-peiclub.eu/top-shar-pei-roka/

KLUBOVÝ ŠAMPIÓN – Podmienky na získanie titulu klubový šampión sú nasledovné: 3 x CAC a 1 x titul klubový víťaz, získané na výstavách organizovaných Shar-Pei klubom Slovensko. Titul klubový šampión môže získať pes, ktorého majiteľ je riadnym členom klubu.

Potrebné doklady k uznaniu titulu „klubový šampión“, t.j. vyplnený formulár nachádzajúci sa na webovej stránke shar pei klubu, posudky a CAC-ové kartičky členovia klubu zasielajú nascanované na mailovú adresu: abeid.kristina@gmail.com . Kartičky CAC sa môžu použiť ako podklad k štandardným šampionátom SKJ. Použitím pre Klubového šampióna sa neanulujú. 

Dôležitý oznam

Prezídium SKJ schválilo zmenu v organizačnom postupe potvrdzovania čakateľstiev a titulov – CAJC, CAC, reserve CAC, CACIB, reserve CACIB, BOS, BOB, BOJ.

Od 1.1.2018 nebudú vydávané vystavovateľom kartičky potvrdzujúce čakateľstvá a tituly ako doposiaľ, tieto budú zaznačované na posudkovom liste.

P.F.2018

Príjemné Vianočné sviatky a všetko dobré v Novom roku.

Špeciálna výstava Epeiros cup 2017

BIS poháre Špeciálna výstava Epeiros cup 2017

Špeciálna výstava Epeiros cup 2017

Gratulujeme víťazom a všetkým, čo sa zúčastnili a spríjemnili svojou náladou peknú slnečnú nedeľu a spríjemnili tretí ročník Epeiros cup 2017!

Veľká gratulácia a poďakovanie našim členom za významnú prácu pri organizovaní celého podujatia!

Špeciálna výstava Epeiros cup 2017

Klubový šampión

Kluboý šampión

Shar-pei klub Slovensko

Členská schôdza dňa 14.4.2017 prijala nasledovné úpravy pravidiel, pre získanie titulu KLUBOVÝ ŠAMPIÓN

Pre získanie titulu Klubový šampión musí pes/suka získať:

3 x CAC
1 x titul Klubový víťaz
Všetky tituly musia byť získané na výstavách organizovaných Shar-Pei klubom Slovensko.
Titul klubový šampión môže získať pes, ktorého majiteľ je riadnym členom SPK Slovensko.

Tituly CAC môže majiteľ psa priznať aj pre pridelenie titulu Šampión SK, ktoré vyžaduje SKJ.

Odovzdávanie ocenení  „Klubový šampión“ sa bude konať popri na slávnostnej večeri, ktorá sa koná vždy začiatkom roka pre všetkých členov klubu.

Potrebné doklady k uznaniu titulu „klubový šampión“, t.j. vyplnený formulár, posudky a kópie CACových kartičiek členovia klubu zasielajú na mailovú adresu: abeid.kristina@gmail.com

Podporte klub svojimi 2%

Urobíme všetko pre to, aby boli využité v prospech nášho plemena.
Tlačivo iba vyplníte svojimi údajmi. Naše už sú vyplnené.
A teraz stačí zaniesť vyplnené tlačivo na podateľňu najbližšieho daňového úradu.
ĎAKUJEME!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

TLAČIVO

 

Dobrá správa

Vážení členovia SKJ!

S potešením Vám oznamujeme že:

Pán prezident SR Andrej Kiska nepodpísal Zákon ktorým sa dopĺňa Zákon č. 282/2002 Z.z.. ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov v znení zákona č. 102/2010 Z.z. a o zmene a doplnení zákona č. 39/2007 Z.z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov, a vrátil ho Národnej rade Slovenskej republiky s odporúčaním, aby ho parlament neprijal ako celok.

Ďakujeme všetkým členom SKJ, ktorý podporili naše stanovisko a určite aj oni svojou mierou prispeli k úspešnému zavŕšeniu nášho odporu voči tomuto pre chovateľov psov diskriminačnému zákonu.

Prezídium SKJ.

Milí členovia Shar pei klubu Slovensko!

www.shar-peiclub.eu

Webová stránka klubu www.shar-peiclub.eu je tu zdarma pre každého z vás.
Je to jedna z výhod členstva v klube.
Využívajte ju na propagáciu svojich:
– chovných jedincov v sekcii CHOVNÉ JEDINCE
– šampiónov v sekcii NAŠI ŠAMPIÓNI
– narodené šteniatka v sekcii AKTUÁLNE VRHY

Ak máte záujem uverejniť informáciu v týchto sekciách, zašlite fotografiu s textom na staviarska@nextra.sk. Za správnosť údajov, kvalitu a autorstvo fotografií zodpovedá zasielajúci/žiadateľ o uverejnenie.

Vami zaslané údaje budú zverejnené na stránke a 1x zdieľané na FB stránke klubu. Dbajte na to, aby fotografie nepresiahli veľkosť 1MB.

Video pozvánka

3. ročník prestížnej kynologickej akcie EPEIROS CUP vás všetkých privíta v krásnom prostredí Seneckých jazier. 29.9. – 1.10. 2017 Senecké jazerá, Senec.

Aj tento ročník bude plný zaujímavých aktivít, na ktoré ste zvyknutí a pre ktoré sa oplatí cestovať na Senecké jazerá. Titul EPEIROS víťaz a EPEIROS Universal sa dá získa iba raz za dva roky…Kto vie? Možno práve váš pes sa bude hrdiť týmto titulom.