Klubová výstava 2007

Klubové dni a Klubová výstava, Shar-pei klub Slovensko, CAC,
Klubový víťaz 2007, 31.8 – 1.9.2007

Posudzovateľ: pán Iljev/ROM

Víťaz plemena:  ICH. MARUSHKA MAGIC JADE
Chovateľ: Adam Kisielewski/PL,  majiteľ: Mrg. Viera Staviarska/SK

Výsledky