Klubová výstava 2015 – výsledky

Výsledky Klubovej výstavy konanej 23.10.2015 v Bratislave, Inchebe.