Kluboý šampión

Shar-pei klub Slovensko

Členská schôdza dňa 14.4.2017 prijala nasledovné úpravy pravidiel, pre získanie titulu KLUBOVÝ ŠAMPIÓN

Pre získanie titulu Klubový šampión musí pes/suka získať:

3 x CAC
1 x titul Klubový víťaz
Všetky tituly musia byť získané na výstavách organizovaných Shar-Pei klubom Slovensko.
Titul klubový šampión môže získať pes, ktorého majiteľ je riadnym členom SPK Slovensko.

Tituly CAC môže majiteľ psa priznať aj pre pridelenie titulu Šampión SK, ktoré vyžaduje SKJ.

Odovzdávanie ocenení  „Klubový šampión“ sa bude konať popri na slávnostnej večeri, ktorá sa koná vždy začiatkom roka pre všetkých členov klubu.

Potrebné doklady k uznaniu titulu „klubový šampión“, t.j. vyplnený formulár, posudky a kópie CACových kartičiek členovia klubu zasielajú na mailovú adresu: abeid.kristina@gmail.com