Urobíme všetko pre to, aby boli využité v prospech nášho plemena.
Tlačivo iba vyplníte svojimi údajmi. Naše už sú vyplnené.
A teraz stačí zaniesť vyplnené tlačivo na podateľňu najbližšieho daňového úradu.
ĎAKUJEME!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

TLAČIVO