Poriadky nových slovenských titulov šampiónov

Prezídium SKJ schválilo na svojom zasadnutí dňa 21.2.2015 v Banskej Bystrici poriadky nových slovenských titulov šampiónov.

Slovenský šampión šteniat TU
Slovenský výstavný šampión TU 
Super grand šampión TU
Šampión SKJ TU