Shar pei klub Slovensko pozýva všetkých svojich členov na slávnostnú večeru, počas ktorej sa budú odovzdávať ocenenia za dosiahnuté výsledky v bodovacej súťaži TOP SHAR PEI 2016.

Svoju účasť nahláste do 5.2. 2017 na e-mail: abeid.kristina@gmail.com. Náklady spojené s večerou a konzumné si každý hradí sám.

Budeme radi, ak sa k nám pripojíte a strávime spoločne príjemný večer!