Slávnostná večera

Srdečne pozývame členov klubu a ich rodinných príslušníkov na slávnostnú večeru spojenú s odovzdávaním klubových ocenení.

TOP SHAR PEI roka a Klubový šampión

16.3.2018, 18:00, reštaurácia V siedmom nebi, Jelka

TOP SHAR PEI 2017  – Podmienky prihlásenia psa: http://www.shar-peiclub.eu/top-shar-pei-roka/

KLUBOVÝ ŠAMPIÓN – Podmienky na získanie titulu klubový šampión sú nasledovné: 3 x CAC a 1 x titul klubový víťaz, získané na výstavách organizovaných Shar-Pei klubom Slovensko. Titul klubový šampión môže získať pes, ktorého majiteľ je riadnym členom klubu.

Potrebné doklady k uznaniu titulu „klubový šampión“, t.j. vyplnený formulár nachádzajúci sa na webovej stránke shar pei klubu, posudky a CAC-ové kartičky členovia klubu zasielajú nascanované na mailovú adresu: abeid.kristina@gmail.com . Kartičky CAC sa môžu použiť ako podklad k štandardným šampionátom SKJ. Použitím pre Klubového šampióna sa neanulujú.