TOP SHAR-PEI roka

klubová súťaž Shar-pei klub Slovensko

V súťaži sa vyhodnocuje zvlášť pes a sučka.

Táto klubová súťaž nadväzuje na súťaž SLOVAKIA DOG CUP, ktorú organizuje SKJ.

Každému psovi plemena shar pei, ktorý má bodové ohodnotenie zo súťaže SLOVAKIA DOG CUP sa pripočítajú bodové hodnoty, ktoré získal na klubový výstavách v danom roku a výsledky z 2 medzinárodných výstav, kde bolo prihlásených minimálne 1000 jedincov (podľa výberu majiteľa psa, doložiť kópiu katalógu s jednoznačným preukázaním počtu prihlásených jedincov na danej výstave).

Podmienky
▷ Členstvo v klube v danom roku.
▷ V prípade spolumajiteľstva, musia byť všetci spolumajitelia členmi klubu.
▷ Pes musí mať absolvovanú minimálne jednu výstavu organizovanú klubom v danom roku.
▷ Pes musí mať SPKP číslo.
▷ Psa do súťaže prihlasuje majiteľ zaslaním súpisu výstav a bodov-vyplnený formulár (TU na stiahnutie). 
▷ Vyplnený formulár zašlite mailom: kiwik@centrum.sk do 30.januára.
▷ Odovzdávanie ocenení bude na spoločnej slávnostnej večeri.

Formulár na stiahnutie PDF, formulár na stiahnutie Excell         

Známka:
V – 2 body
VD – 1 bod
VN – 1 bod
Umiestnenie v triede:
+
1. miesto – 4 body
2. miesto – 3 body
3. miesto – 2 body
4. miesto – 1 bod
Čakateľstvá a tituly:
+
CAC – 2 body
R.CAC – 1 bod
CAJC – 2 body
Klubový víťaz (aj junior) – 7 bodov
Víťaz triedy veteránov – 1 bod
+ (ak sa zadáva)
Najlepší pes plemena – 3 body
Najlepšia sučka plemena – 3 body
Najlepší mladý jedinec junior (BOJ) – 3 body
+
BOB – 5 bodov
BOS – 4 body