TOP SHAR-PEI roka

klubová súťaž

V súťaži sa vyhodnocuje zvlášť pes a sučka.

Táto klubová súťaž nadväzuje na súťaž SLOVAKIA DOG CUP, ktorú organizuje SKJ.

Každému psovi plemena shar pei, ktorý má bodové ohodnotenie zo súťaže SLOVAKIA DOG CUP sa pripočítajú bodové hodnoty, ktoré získal na klubový výstavách v danom roku a výsledky z 2 medzinárodných výstav (podľa výberu majiteľa psa).

Podmienky
▷ Členstvo v klube v danom roku
▷ V prípade spolumajiteľstva, musia byť všetci spolumajitelia členmi klubu
▷ Pes musí mať absolvovanú minimálne jednu výstavu organizovanú klubom v danom roku.

Bodové hodnoty klubových výstav

Známka:
V – 2 body
VD – 1 bod
VN – 1 bod
Umiestnenie v triede:
+
1. miesto – 4 body
2. miesto – 3 body
3. miesto – 2 body
4. miesto – 1 bod
Čakateľstvá a tituly:
+
CAC – 2 body
R.CAC – 1 bod
CAJC – 2 body
Klubový víťaz (aj junior) – 7 bodov
Víťaz triedy veteránov – 1 bod
+ (ak sa zadáva)
Najlepší pes plemena – 3 body
Najlepšia sučka plemena – 3 body
Najlepší mladý jedinec junior (BOJ) – 3 body
+
BOB – 5 bodov
BOS – 4 body