Video so starými fotografiami shar peiov

Video so starými fotografiami shar peiov a krátky historický priebeh toho, aká bola jeho cesta od jeho záchrany až k nám.

2016 je rok, kedy Shar pei klub Slovensko oslavuje 20 rokov existencie. Spoznajte ľudí ktorí pomohli svojou neúnavnou prácou a nadšením k tomu,
že sa dnes môžme tešiť z krásneho plemena, ktoré je na Slovensku zdravo etablované.

Autor videa Viera Staviarska
Fotografie FB a archív autorky.