Členovia výboru

Shar-pei klub Slovensko

PREDSEDA KLUBU

Mgr. Viera Staviarska
staviarska@nextra.sk
0911 700 363
CHS Magic Sonet

PORADCA CHOVU

Mgr. Viera Staviarska
staviarska@nextra.sk
0911 700 363
CHS Magic Sonet

EKONÓM A MATRIKÁR

zodpovedný za financie a registrovanie členov
Gabriela Dúbravová
dubravova@aplin.sk 0908 709 069

TAJOMNÍK KLUBU

Kristína Abeid
abeid.kristina@gmail.com
0903 549 133

KONTROLÓR

MVDr. Vlado Piskay
vladopiskay@gmail.com
0905 722 247

ČLEN VÝBORU

dodržiavanie disciplinárneho poriadku klubu
Veronika Bazsóvá
veronika.bazso@gmail.com
0903 535 641