Členovia výboru

Shar-pei klubu Slovensko

Mgr. Viera Staviarska
staviarska@nextra.sk
0911 700 363

PREDSEDA KLUBU

CHS Magic Sonet

Mgr. Viera Staviarska
staviarska@nextra.sk
0911 700 363

PORADCA CHOVU

CHS Magic Sonet

MVDr. Vlado Piskay
vladopiskay@gmail.com
0905 722 247

KONTROLÓR

Kristína Abeid
abeid.kristina@gmail.com
0903 549 133

 

TAJOMNÍK KLUBU

Veronika Bazsóvá
veronika.bazso@gmail.com
0903 535 641

ČLEN VÝBORU

dodržiavanie disciplinárneho poriadku klubu

Gabriela Dúbravová
dubravova@aplin.sk
0908 709 069

EKONÓM A MATRIKÁR

zodpovedný za financie a registrovanie členov

Ing. Ružena Adamcová
kiwik@centrum.sk
0905 355 976

ČLEN VÝBORU

propagácia