Ochrana osobných údajov

2% daní pre náš klub

V každom prípade potrebujete informovať vaše ekonomické oddelenie, už pri podávaní daňového priznania, že chcete využiť možnosť poskytnúť 2% z daní.

Zamestnanci
Potrebujete dve tlačivá, ktoré vám poskytne vaše ekonomické oddelenie, mzdový úradník. Musíte si ich však vyžiadať.

– potvrdenie o zaplatení dane z príjmov zo závislej činnosti za rok 2022 –  vydá vám ho zamestnávateľ.

– vyhlásenie o poukázaní podielu dane z príjmov FO – dostanete už vyplnene od zamestnávateľa, resp. od mzdového účtovníka – Vy tam potrebujete vpísať údaje nášho klubu.

Živnostníci
Ak si robíte daňové priznanie sami, musíte si ho aj vyplniť sami… Tlačivá stiahnete tu:

https://cdn.webnoviny.sk/sites/20/2015/10/v2pv18.pdf
https://cdn.webnoviny.sk/sites/20/2015/10/v2pv18_p.pdf

Naše údaje na vyplnenie tlačiva:

Shar-pei klub Slovensko, občianske združenie
Sídlo: Mlynská 280, 925 22 Veľké Úľany, Slovenská republika
IČO: 35533544, registrácia: Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky – číslo: VVS/1-900/90-11861

Vyplnené tlačivá pošlete na príslušný Daňový úrad.

Vopred všetkým ďakujeme za podporu!

Váš Shar pei klub