Dočasné zľavnenie podmienok

Dočasné zľavnenie podmienok pre priznanie titulu CIB/CIE z dôvodu Covid 19

CIB (pre plemená, ktoré nemajú pre získanie titulu predpísanú skúšku z výkonu) a CIE (pre plemená, ktoré majú pre získanie titulu predpísanú skúšku z výkonu)

4 čakateľstvá/tituly CACIB udelené na výstavách konaných v termíne medzi
1. januárom 2020 a 30. júnom 2021

  • 2 rozličné krajiny
  • 3 rozliční rozhodcovia
  • 1 rok a 1 deň medzi prvým a posledným čakateľstvom/titulom CACIB

 CIB (pre plemená, ktoré majú pre získanie titulu predpísanú skúšku z výkonu) 

2 čakateľstvá/tituly CACIB udelené na výstavách konaných v termíne medzi
1. januárom 2020 a 30. júnom 2021

  • 1 krajina
  • 2 rozliční rozhodcovia
  • 1 rok a jeden deň medzi prvým a posledným čakateľstvom/titulom CACIB