Ochrana osobných údajov

Etický kódex chovateľa

Únia kynologických klubov prijala na svojej Valnej hromade dňa 14.12.2014 nový ETICKÝ KÓDEX CHOVATEĽA, ktorý vypracovala Komisia pre chov a zdravie pracujúca pod ÚKK. Etika chovu je dlhodobo diskutovaná téma. Kladieme si často otázky čo je a čo už nie je etické.

V tomto kódexe sú zhrnuté najdôležitejšie body a iste môže slúžiť aj ako pomôcka tým, ktorí si chcete kúpiť šteniatko a hľadajú zodpovedného a poctivého chovateľa. V prvom rade by to mali byť zásady, ktoré dodržiava každý z nás. Takto sa správa a koná poctivý chovateľ.

Radíte sa medzi chovateľov, čo dodržiava etiku chovu? Zverejnite Etický kódex aj na svojich stránkach.
Ďakujeme

Etický kódex chovateľa na stiahnutie TU.