Ochrana osobných údajov

Horst coat a Brush coat

Breaking news from Slovakia
In Slovakia will be shar-pei breed divided to separate classes according to the type of hair. HC and BC. This change will be applicable in practice 01/01/2013. CAC class will be divided. CACIB and BOB will be one ( of course….) I believe, it will be positive for both variants…. Regards for all sharpei lovers! Viera

Na Slovenských výstavách sa bude od 1.1.2013
plemeno shar-pei deliť do samostatných tried podľa druhu srsti na Horst coat a Brush coat (HC a BC). CAC triedy budú rozdelené, CACIB a BOB je samozrejme spoločný.
Verím, že to prinesie pozitíva pre obe varianty… Srdečne pozdravujem všetkých zanietencov pre toto plemeno!
Viera