Špeciálna výstava 2023

Špeciálna výstava so zadávaním titulu CAC SR sa bude konať v rámci prestížnej kynologickej akcii Epeiros cup.

Tituly, ktoré budete môcť získať s plemenom shar pei:

 • CAC SR
 • Epeiros víťaz 2023 ( zároveň aj CC EFSPC)
 • Epeiros univerzál – v prípade, že sa zúčastní aj povahových testov
 • BOB, BOS
 • V záverečných súťažiach môže získať: Najkrajšia suka, pes; Najkrajší junior, veterán, jedinec triedy čestnej
 • Víťaz BOB dostáva aj titul BOB EFSPC (Európska federácia shar pei klubov)

Podrobnosti o celom  víkendovom programe najdete na www.epeiroscup.sk.

A specialty club show with – CAC SR.

The SCS  will be held as part of the prestigious Epeiros cup cynological event.

Titles you are able to get with the Shar Pei breed:

 • CAC SR
 • Epeiros winner 2023 (also CC EFSPC)
 • Epeiros universal – in case a dog also participates in a test of temperament
 • BOB, BOS
 • The dog can be awarded at the final competitions by titles:
 • The most beautiful bitch, dog of the show; The most beautiful junior, veteran, and dog of the honor class
 • The BOB winner will be awarded also the EFSPC (European Federation of Shar Pei Clubs) BOB title

You can find full details of the whole weekend program at www.epeiroscup.sk.