Ochrana osobných údajov

Špeciálna výstava CAC 2024

Dátum: 4.5.2024 (Sobota)
Miesto konania: Penzion Plauter, Kurtaserska 3369, 932 01 Veľký Meder

GPS: 47.848612, 17.775072  Hotel *** Plauter Kúria | Ubytovanie Veľký Meder (plauterkuria.sk)

Rozhodca: Terézia Gargušová – Slovensko

PROGRAM

Od 10:00 Príjem psov v kruhu
11:00     Posudzovanie v kruhu


12:00      Bonitácia – Pošlite prihlášku so všetkými potrebnými dokladmi poradcovi chovu do 20.4.2024, mailom, prihlášku v súbore Word (nie kopírovanú ako obrázok).

12:30 Slávnostný obed s odovzdávaním ocenení TOP SHAR PEI 2023. Obed je pre členov klubu zdarma. Pre nahlásenie ďalšieho účastníka (nečlena) píšte na veronika.bazso@gmail.com Cena obeda pre nečlena je 18€. Nutné uhradiť vopred. Nahlásiť do 26.4.2024! 

Členská schôdza sa bude konať po skončení obeda. Iba pre členov klubu. Ak máte požiadavky, ktoré majú byť prerokované na členskej schôdzi, tie napíšte predsedovi klubu na staviarska411@gmail.com do 26.4.2024

Zmena programu vyhradená!

Ubytovanie v penzióne so psom je povolené. Rezervujte si ho individuálne.

VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

Výstavy sú usporiadané podľa výstavného poriadku FCI a SKJ a propozícií vydaných organizátorom. Na výstave sa môžu zúčastniť len jedince zapísané v plemenných knihách uznaných FCI. Ku každej prihláške musí byť priložená čitateľná kópia originálu preukazu o pôvode psa. Každý prihlasovaný pes musí mať preukaz o pôvode, nestačí doklad o registrácii (puppy card). Prihlášky psov, ku ktorým nebude do online systému nahraný preukaz o pôvode vydaný plemennou knihou uznanou FCI, bude prihláška automaticky zmazaná (týka sa aj tried mladšieho dorastu a dorastu). Organizátor má právo odmietnuť prijať prihlášku bez udania dôvodu. Prihlásiť psa na výstavu v deň konania výstavy nie je možné. Preradiť psa z triedy do triedy v deň výstavy nie je možné. Preraďovať v triedach je možné iba do poslednej uzávierky. Po uzávierke preraďovanie v triedach nie je možné. Zrušiť prihlášku môžete do poslednej uzávierky. 

Rozhodca je povinný vylúčiť z posudzovania psy agresívne. Na výstave nie je dovolené stavať psa proti psovi (tzv. hecovanie). Používanie sprayov, púdrov a iných kozmetických prípravkov na úpravu srsti je zakázané. Hlasité povzbudzovanie (double handling) psov spoza kruhu je zakázané. Vyväzovanie psov na upravovacích stoloch (tzv. šibeniciach) mimo času, kedy sú psy upravované, je prísne zakázané. Vystavovateľ musí dbať na welfare – pohodlie psa. Vystavovateľ je zodpovedný za ochranu a pohodu psa na výstave. Je zakázané vystavovať psy situáciám, pri ktorých dochádza k nepohode a zdravotným komplikáciám, ako napr. ponechanie psa v aute pri extrémnych teplotách v lete, či zime alebo kruté zaobchádzanie so psom. Nesmie ho vystavovať extrémnym poveternostným situáciách (horúčavy, dážď, vietor). Pes musí mať stále k dispozícii vodu. Nesmie byť ponechaný vo výstavnom boxe bez dozoru viac, ako 30 minút. Výstavný box musí byť dostatočne veľký natoľko, aby sa v ňom pes mohol voľne postaviť a otáčať. So psom sa v kruhu a mimo neho nesmie zaobchádzať tak, že sa mu spôsobí bolesť a nepohodlie. Ťahanie psa za chvost a kožu je zakázané. U plemien, u ktorých nie je štandardom povolená kupirácia, môže rozhodca rozhodnúť o tom, že psa neposúdi pre podozrenie na operácie určené na korekciu pôvodného stavu alebo črty (napr. kopírované ucho, kopírovaný chvost). Dôvod, prečo bolo zadané hodnotenie NEMOŽNO POSÚDIŤ musí byť uvedený v posudku. Porušenie týchto nariadení môže mať za následok vylúčenie psa z výstavy a pre majiteľa návrh na zákaz vystavovania na nasledujúcich výstavách.

Rozhodca posudzuje podľa platných štandardov vydaných Medzinárodnou kynologickou organizáciou (FCI). Rozhodca môže odmietnuť posúdiť psa, ktorý nastúpi do kruhu neskoro. Rozhodca je povinný odmietnuť posúdiť aj psa, ktorého majiteľ na výzvu vedúceho kruhu nepredloží preukaz o pôvode psa, alebo neumožní overiť totožnosť psa.

Predaj šteniec na výstavisku je prísne zakázaný!

Voľné pobehovanie psov po výstavisku je prísne zakázané.

Usporiadateľ nezodpovedá za škody spôsobené psom či psovi. Majiteľ zodpovedá sám za všetky škody spôsobené jeho psom. 

Vystavovateľ prihlásením psa na výstavu, ako dotknutá osoba v zmysle § 13 zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov, dáva svoj súhlas usporiadateľskej organizácii na spracovanie jeho osobných údajov (meno, priezvisko) a súhlasí s ich zverejnením (meno, priezvisko) a fotodokumentácie z priebehu a výsledkov výstavy na webovej stránke usporiadateľa.

Usporiadateľ má právo neumožniť účasť na výstave vystavovateľovi (či už pri posúdení vo výstavnom kruhu alebo na záverečných súťažiach), ktorý nie je riadne označený správnym a viditeľným katalógovým číslom jedinca, ktorého vystavuje! 

PRIHLÁSENIE

Na výstave sa budú písať posudky. 

Prihlásením svojho psa sa vystavovateľ zaväzuje dodržiavať predpisy výstavného poriadku SKJ,  propozície výstavy a slovenské veterinárne predpisy a vyslovuje súhlas na zverejnenie jeho adresy v katalógu výstavy a na webovej stránke organizátora. Taktiež dáva súhlas na publikovanie fotografií, výsledkov a posudkov jedinca podľa potrieb usporiadateľa, SKJ a partnerov výstavy. Prihlásením psa sa vystavovateľ zaväzuje uhradiť všetky poplatky.

UZÁVIERKA A VÝSTAVNÉ POPLATKY


1. uzávierka  10.  4. 2024 | 2. uzávierka   22. 4. 2024


za prvého psa 40€ (1)45€ (2)
za každého ďalšieho v triedach junior, stredná, otvorená, šampión 37€(1) | 42 € (2)
tr. mladší dorast, dorast, čestná a veteránov 25€ (1)30€ (2)
súťaže (Najkrajší pár, Chovateľská skupina) 20€ (1)  | 25€ (2)

Platba len platobnou kartou cez online prihlasovací portál! Výstavné poplatky je nutné uhradiť do 24 hodín od prihlásenia.

Ak sa výstava neuskutoční z dôvodov nezavinených usporiadateľom, výstavné poplatky sa použijú na úhradu vzniknutých nákladov spojených s prípravou výstav. Výstavné poplatky za neprijaté prihlášky budú vrátené na účet, z ktorého boli uhradené do 30 dní po ukončení výstavy. Nie je potrebné posielať žiadosť. V prípade vrátenia poplatkov z akéhokoľvek dôvodu budú z poukázanej sumy výstavného poplatku odpočítané náklady spojené s vrátením poplatku vo výške 10 €.

VÝSTAVNÉ TRIEDY

mladší dorast od kompletného očkovania do 6 mesiacov
dorast 6 – 9 mesiacov
mladých 9 – 18 mesiacov
stredná 15 – 24 mesiacov
otvorená od 15 mesiacov
šampiónov od 15 mesiacov (treba priložiť potvrdenie o šampionáte)
veteránov od 8 rokov
čestná pre psy s titulom ICH, CH, KV a NV (priložiť kópiu dokladu). Táto trieda je mimo konkurencie a víťazi nie sú ocenení titulom CAC, ani nesúťažia o BOB. 

Pes i suka môžu byť posúdené iba v jednej z tried. V každej triede sa určuje poradie prvých štyroch jedincov s ocenením výborný alebo veľmi dobrý, v triede mladšieho dorastu a dorastu s ocenením veľmi nádejný.

Zmenu triedy si môžete vykonať sami vo svojom menu do dátumu poslednej uzávierky bezplatne.

TITULY A ČAKATEĽSTVÁ

● CAJC SR – Čakateľstvo na Slovenského šampióna krásy mladých môžu získať psy a suky s ocenením výborný 1 v triede mladých.

● CAC SR – Čakateľstvo na Slovenského šampióna krásy môžu získať psy a suky, ktoré dostali v triedach strednej, otvorenej, pracovnej a šampiónov ocenenie výborný 1.

● Reserve CAC – Môžu získať psy a suky ocenené známkou výborný 2 v triedach strednej, otvorenej, pracovnej a šampiónov, ak v triede bol udelený CAC.

● BOB – Víťaz plemena – Udeľuje sa najlepšiemu psovi alebo suke z každého plemena. Do súťaže nastupujú pes a suka, ktoré získali tituly CAC, CAJC a V1 v triede veteránov

● BOS – Najlepší jedinec opačného pohlavia

VETERINÁRNE PODMIENKY

Každý pes musí mať očkovací preukaz s platnými očkovaniami proti besnote, psinke, parvoviróze a hepatitíde. Psy zo zahraničia musia mať PET PASSPORT s platnými očkovaniami. Dovoľujeme si požiadať a odporučiť, aby psy mali očkovanie proti kotercovému kašľu.

logo-thesharpeiarchives