Ochrana osobných údajov

Výzva chovateľom

Ako chovateľský klub zodpovedný za úroveň chovu na Slovensku sa prispôsobujeme najnovším poznatkom v chovateľstve, genetike, veterine, ako aj poznatkom o chove nášho plemena.

Je pre nás dôležité sledovať všetky parametre, ktoré môžu skvalitniť úroveň chovu. Sú to nie len exteriérové znaky, ale aj zdravotné genetické testy.

Už ste boli oboznámení s povinnosťou poskytnúť výsledky genetických testov SPAID a POAG/PLL pred uchovňovaním psov. Tieto testy sú jednou z podmienok, aby sa bonitačný úkon konal.

Výsledky testov nepoužívame na vyraďovanie jedincov z chovu, ale pre ich rozumné používanie v chove tak, aby ich potomstvo bolo vždy o niečo lepšie. Krok za krokom tak môžeme z chovu odstrániť neduhy, ktoré v ňom nemusia byť. Testy sú aj na ochranu chovateľa, aby dokázateľne preukázal vylepšovanie chovu a svoj zodpovedný prístup.

Pri výbere chovateľského páru preto budeme sledovať aj kombináciu genetických testov.

VÝZVA PORADCU CHOVU

  • Ak máte starších chovných jedincov a máte ich genetické testy, pošlite mi ich, aby ste zjednodušili a urýchlili schvaľovanie žiadosti o krytie. Nie je potrebný certifikát, ale dokument podpísaný veterinárom, alebo laboratóriom s údajmi psa.
  • Majitelia krycích psov, pošlite fotografiu psa s jeho údajmi, výsledkami výstav a testov, s kontaktom na vás, aby sme to uverejnili na našej stránke. Majitelia chovných sučiek vás budú môcť kontaktovať. Na webovú stránku si posielate údaje vy. Ak nám ich nezašlete, nebude váš pes na stránke uvedený. Tým zároveň dávate súhlas na zverejnenie vašich údajov

Pre doplnenie vašich poznatkov o SPAIDe, POAG, PLL a o iných zdravotných problémoch si môžete všetko potrebné dohľadať na webovej stránke v časti ČLÁNKY.

Žiadané vyššie posielajte na staviarska@nextra.sk

Za výbor klubu