Ochrana osobných údajov

Súčasťou riadeného chovu je aj sledovanie a zlepšovanie zdravotného stavu populácie shar pejov. Téma POAG – primárny glaukóm s otvoreným uhlom sa nás dotýka. Náš klub zaviedol povinné testy pre chovných jedincov (pred absolvovaním bonitácie). Preto je dobre povedať si niečo základné o tomto ochorení.

Pre použitie chovného jedinca, pri hľadaní vhodného rodičovského páru preto myslíme aj na tento zdravotný ukazovateľ. Ako sa dočítate v článku, DNA test na POAG je v tomto prípade dôležitý aj ako preventívne opatrenie.

POAG – ochorenie, ktoré potrebujeme poznať