Ochrana osobných údajov

2% z daní

Vďaka vašej podpore ešte dokážeme udržiavať chod a aktivity klubu aj v tomto ťažkom období. Ak nájdete kúsok srdca pre nás aj tento rok, budeme vám veľmi vďační!❤❤❤❤❤

Shar-pei klub Slovensko, občianske združenie

sídlo: Mlynská 280, 925 22 Veľké Úľany, Slovenská republika

IČO: 35533544,
registrácia: Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky – číslo: VVS/1-900/90-11861

ĎAKUJEME