Poplatky platné od 15.11.2015

Poplatky uhrádzajte na účet klubu, vo výnimočných prípadoch k rukám ekonóma.

Do správy pre prijímateľa VŽDY uvádzajte účel platby. Napríklad: Bonitácia + meno psa; CP16; VP ( výstavný poplatok)+meno psa

Bankové spojenie:
Tatra banka, názov účtu: Shar-pei klub Slovensko
číslo účtu: 2620761491/1100
SWIFT CODE: TATR SK BX
IBAN: Sk 35 1100 0000 0026 20761491

 

Poplatok Člen klubu Nečlen klubu
Zápisný poplatok člena/jednorázový 20 € X
Ročný členský poplatok 30 € x
Bonitácia 20 € 40 €
Mimoriadna bonitácia 70€ rozhodca; 30€/1pes na účet klubu Nie je možná
Kontrola vrhu 70€ k rukám kontrolóra 70€ kontrolór + 70€ na účet klubu
Vystavenie krycieho listu na suku x 50 €
Krycí pes použitý na suku nečlena 50 € 50 €

 

Prijaté členskou schôdzou 15.11.2015.

advertisement

Sponzor klubu

advertisement