Ochrana osobných údajov

Poplatky platné od 15.11.2015

pre členov Shar-pei klub Slovensko

Poplatky uhrádzajte na účet klubu, vo výnimočných prípadoch k rukám ekonóma.

Do správy pre prijímateľa VŽDY uvádzajte účel platby. Napríklad: Bonitácia + meno psa; CP16; VP ( výstavný poplatok)+meno psa

Bankové spojenie:
Tatra banka, názov účtu: Shar-pei klub Slovensko
číslo účtu: 2620761491/1100
SWIFT CODE: TATR SK BX
IBAN: Sk 35 1100 0000 0026 20761491

Prijaté členskou schôdzou 15.11.2015.

WordPress Responsive Table

Zdroj odborných informácií