Ochrana osobných údajov

Šampionáty

slovenských titulov šampiónov

So svojim psom môžete získať rôzne tituly šampióna. Môžu to byť:

  • Šampionáty Slovenskej republiky
  • Medzinárodné šampionáty C.I.B FCI
  • a KLUBOVÝ ŠAMPIÓN

 

Podmienky získania šampionátov SR a FCI a administratívne podklady na ich vyžiadanie nájdete na oficiálny stránkach SKJ.

Podmienky pre získanie Klubového šampióna:
Podmienky na získanie titulu klubový šampión sú nasledovné: 3 x CAC a 1 x titul KV. Všetky tituly musia byť získané na výstavách organizovaných Shar-Pei klubom Slovensko. Titul klubový šampión môže získať pes, ktorého majiteľ je riadnym členom klubu.

K žiadosti priložte kópiu posudkových listov s požadovanými titulmi.

Žiadosť: Stiahnuť

Zdroj odborných informácií