Ochrana osobných údajov

Klubový šampión

Podmienky pre získanie Klubového šampióna

Podmienky na získanie titulu klubový šampión sú nasledovné: 3 x CAC a 1 x titul KV. Všetky tituly musia byť získané na výstavách organizovaných Shar-Pei klubom Slovensko. Titul klubový šampión môže získať pes, ktorého majiteľ je riadnym členom klubu.

K žiadosti priložte kópiu posudkových listov s požadovanými titulmi.

Žiadosť: Stiahnúť 

Zdroj odborných informácií