Ochrana osobných údajov

Súťaž Top Shar pei Slovensko

Reglement súťaže prijatý členskou schôdzou 29.5.2021

súťaž TOP SHAR PEI ROKA
top-sarpej-kokarda-300px

V súťaži sa vyhodnocuje zvlášť pes a sučka.

Táto klubová súťaž nadväzuje na súťaž SLOVAKIA DOG CUP, ktorú organizuje SKJ.

Každému psovi plemena shar pei, ktorý má bodové ohodnotenie zo súťaže SLOVAKIA DOG CUP sa pripočítajú bodové hodnoty, ktoré získal na klubový výstavách v danom roku a výsledky z medzinárodných výstav, kde bolo prihlásených minimálne 500 jedincov (podľa výberu majiteľa psa, doložiť kópiu katalógu s jednoznačným preukázaním počtu prihlásených jedincov na danej výstave).

Podmienky
▷ Členstvo v klube v danom roku.
▷ V prípade spolumajiteľstva, musia byť všetci spolumajitelia členmi klubu.
▷Psa do súťaže prihlasuje majiteľ zaslaním súpisu výstav a bodov-vyplnený formulár (TU na stiahnutie).
▷ Vyplnený formulár zašlite mailom: veronika.bazso@gmail.com do 30. januára.

TOP Shar pei junior  pes/suka
Do súťaže sa môžu prihlásiť jedinci narodení v predošlí rok ako sa vyhodnocuje daný rok súťaže. Musia absolvovať minimálne 4 výstavy /národné, medzinárodné/ v triede mladých na Slovensku. 1 výstava musí byť KV, alebo ŠV organizovaná Shar pei klubom Slovensko so známkou vyborný. Podmienkou účasti v súťaži je minimálny počet bodov 50. Body sa zarátavajú z tried mladší dorast, dorast a tr. mladých. Okrem povinných slovenských výstav sa zarátavajú aj výsledky zo zahraničia a to najviac dve medzinárodné výstavy z každej krajiny a tiež výsledky z európskej a svetovej výstavy.

TOP Shar pei dospelý  pes/suka
Do súťaže sa môžu hlásiť jedinci, ktorí splnili podmienku absolvovania 8 slovenských výstav / národné, medzinárodné /. Z toho 1 výstava musí byť KV, alebo ŠV organizovaná Shar pei klubom Slovensko so známkou výborný. Podmienkou účasti v súťaži je minimálny počet bodov 80. Body sa zarátavajú z triedy mladých, strednej, otvorenej a šampiónov. Okrem povinných slovenských výstav sa zarátavajú aj výsledky zo zahraničia a to najviac dve medzinárodné výstavy z každej krajiny a tiež výsledky z európskej a svetovej výstavy.

TOP Shar pei veterán
Do súťaže sa môžu hlásiť jedinci, ktorí splnili podmienku absolvovania 3 slovenských výstav. Z toho 1 výstava musí byť KV, alebo ŠV organizovaná Shar pei klubom Slovensko. Body sa zarátavajú z triedy veteránov. Okrem slovenských výstav sa zarátavajú aj výsledky zo zahraničia a to po dve medzinárodné výstavy z každej krajiny a tiež výsledky z európskej a svetovej výstavy. 

Známka:
Výborný – 2 body
Veľmi dobrý – 1 bod
Veľmi nádejný – 1 bod

Umiestnenie v triedach:
1. miesto – 4 body
2. miesto – 3 body
3. miesto – 2 body
4. miesto – 1 bod

Tituly:
CAC – 2 body
R.CAC – 1 bod
CAJC – 2 body
Klubový víťaz mladých – 2 body
BOJ – 2 body
BOV – 2 body
CACIB – 3 body
R.CACIB – 2 body
Klubový víťaz – 3 body
Víťaz Slovenska – 3 body
Víťaz Slovenska mladých – 1 bod
Víťaz Slovenska veteránov – 1 bod
BOB – 5 bodov
BOS – 4 body

Záverečné súťaže:
Najkrajší mladší dorast 1 miesto – 5 bodov
Najkrajší mladší dorast 2 miesto – 4 body
Najkrajší mladší dorast 3 miesto – 3 body
Najkrajší dorast 1 miesto – 5 bodov
Najkrajší dorast 2 miesto – 4 body
Najkrajší dorast 3 miesto – 3 body
Najkrajší veterán 1 miesto – 5 bodov
Najkrajší veterán 2 miesto – 4 body
Najkrajší veterán 3 miesto – 3 body
Najkrajší z triedy čestnej 1 miesto – 5 bodov
Najkrajší z triedy čestnej 2 miesto – 4 body
Najkrajší z triedy čestnej 3 miesto – 3 body
BOG 1. miesto – 10 bodov
BOG 2. miesto – 8 bodov
BOG 3. miesto – 6 bodov

Junior BOG 1. miesto – 10 bodov
Junior BOG 2. miesto – 8 bodov
Junior BOG 3. miesto – 6 bodov

BIS 1. miesto – 20 bodov
BIS 2. miesto – 15 bodov
BIS 3. miesto – 5 bodov

SUPER BIS – 30 bodov

EDS a WDS – body 2x.