Ochrana osobných údajov

Členovia výboru

Shar-pei klub Slovensko

PREDSEDA KLUBU
PORADCA CHOVU

Mgr. Viera Staviarska
staviarska411@gmail.com
Tel: 0911 700 363

TAJOMNÍK KLUBU

Kristína Abeid
abeid.kristina@gmail.com
Tel.: 0903 549 133

EKONÓM A MATRIKÁR

zodpovedný za financie a registrovanie členov
Gabriela Dúbravová
gabrielka@alpin.sk
Tel.: 0908 709 069

ČLEN VÝBORU

Propagácia klubu a klubových aktivít
Veronika Bazsóvá
veronika.bazso@gmail.com
Tel.: 0903 535 641

ČLEN VÝBORU

dodržiavanie disciplinárneho poriadku klubu
Renáta Bieliková
renatabielik@gmail.com
Tel: 0907 123 899

KONTROLÓR

MVDr. Vlado Piskay
vladopiskay@gmail.com
Tel.: 0905 722 247