Ochrana osobných údajov

Certifikát dlhovekosti

členov Shar-pei klub Slovensko

Certifikát dlhovekosti je udeľovaný Európskou federáciou Shar Pei klubov jedincov, ktorí sa dožili viac ako 10 rokov a podľa vyjadrenia / potvrdenia veterinára sú v kondícii, ktorá im umožňuje so zreteľom na ich vek žiť plnohodnotný život. Tešíme sa každému, kto získa tento certifikát. Je vyjadrením dobrej imunity a všeobecného zdravia. Dlhovekosť v krvných líniách by mal byť dôležitým ukazovateľom, ktorý má byť braný v úvahu pri plánovaní spojenia dvoch jedincov v chovateľských programoch zodpovedného chovateľa. 
 
V zozname sú jedince, ktoré doteraz získali tento certifikát a sú vo vlastníctve SK chovateľa/majiteľa.
 
Ako získate Certifikát dlhovekosti pre svojho psa? Nasledujte tieto inštrukcie: Longevity certificate – European Federation of Shar pei Clubs (sharpeifederation.eu)
Olinka Magic Sonet
Oskar Magic Sonet
Attrei red Antilo Gold Pei
Egon Magic Sonet
Matgo Magic Aussie
Adore Bramasole
Amadeus Bramasole
Ala Oli Bramasole

Zdroj odborných informácií