Ochrana osobných údajov

Názvy registrovaného chovu

Magic Sonet

Založené v roku 1994
Chovateľ: Mgr. Viera Staviarska
Mlynská 280 92522 Veľké Úľany, Slovensko
Kontakt: +421 911 700363, staviarska@nextra.sk
Web: www.magicsonet.sk