Ochrana osobných údajov

Veterinárne kliniky

Zoznam odporúčaných veterinárnych kliník na Slovensku so skúsenosťou s plemenom shar pei.
Zoznam priebežne dopĺňame. Je robený na základe osobných skúseností chovateľov. Ak máte návrh, napíšte nám.

SIBRA centrum – interná medicína, chirurgia, neurológia, rehabilitácie, CT, ongológia
(MVDr. Gambošová žiadať pri podozrením na SPAID)
Na vrátkach 13, 841 01 Bratislava
tel: 02-64461794, 02-54419949, klinika@sibra.sk; 

MVDr. VETPOINT 
MVDr. Valášek Pavol
Panónska cesta 16, 851 04  Bratislava
info@vetpoint.sk, 0948029674 ; 02/62411676; www.vetpoint.sk

Veterinárna nemocnica Dúbrava
MVDr. Ivan Karpjak, MVDr. Otto Orban
Bajkalská 28, 08001 Prešov
veterinadubrava@gmail.com; 051/7715039; http://www.veterinarnanemocnicadubrava.sk/

Zvieracia Klinika Pašek 
Orešianska 8881/1A , 917 01 Trnava
zvieraciaklinikatt@gmail.com; 0905261932 ,0948388388; www.zkp.sk

Vet & Dent – dentálna medicína
Lišková Nora MVDr.
Tehelná 16, 831 03 Bratislava
info@vet-dent.sk; 0944316223; www.vet-dent.sk

amb.VETAXS – chirurgia, kardiológia, onkológia, SPAID
MVDr. Adamať Dalibor
Električná ulica 339/17, 911 01 Trenčín
vetaxs@vetaxs.sk; 0908683123, 0326400080; https://www.vetaxs.sk/

EJMI Bojnice, s.r.o.  – chirurgia, kardiológia, oftalmológia, ortopédia
Školská 60, 972 01 Bojnice
vetprax@veterina-bojnice.sk; 0905 721677; 046/5430623;  https://www.veterina-bojnice.com/

MVDr. Garaj Branislav Pažitná 1017/37, 926 01 Sereď
sermon@centrum.sk; 903649302 

Veterinárna klinika Žilina, s.r.o. – dermatológ, chirurgia kostí, CT
Sv.Cyrila a Metoda 7 010 08 Žilina
recepcia@vetklinikazilina.sk; 041/7645645 ; 0903 944333; https://www.vetklinikazilina.sk/

Veterinárna nemocnica Anima – dermatológia
Pracovisko Žilina, Dolné Rudiny 15D, 010 01 Žilina
info@anima.sk,  041 29 01 600
Pracovisko Martin, Bottova 18, 036 01 Martin 
info@anima.sk, 0917 509 872, https://www.animavets.sk/

Neurovet
MVDr Paluš Viktor – neurológ
Bratislavská 2196/32 911 05 Trenčín
neurovet@neurovet.sk; 421 948 726 096, https://neurovet.sk/