Ochrana osobných údajov

Certifikáty dlhovekosti

Certifikát dlhovekosti je udeľovaný Európskou federáciou Shar Pei klubov jedincov, ktorí sa dožili viac ako 10 rokov a podľa vyjadrenia / potvrdenia veterinára sú v kondícii, ktorá im umožňuje so zreteľom na ich vek žiť plnohodnotný život. Tešíme sa každému, kto získa tento certifikát. Je vyjadrením dobrej imunity a všeobecného zdravia. Dlhovekosť v krvných líniách by mal byť dôležitým ukazovateľom, ktorý má byť braný v úvahu pri plánovaní spojenia dvoch jedincov v chovateľských programoch zodpovedného chovateľa. 
V zozname sú jedince, ktoré doteraz získali tento certifikát a sú vo vlastníctve SK chovateľa/majiteľa.