Ochrana osobných údajov

KLUBOVÁ VÝSTAVA & KLUBOVÉ DNI, Shar-pei klub Slovensko, CAC,
Klubový víťaz 2008, 29.-30.8.2008

Posudzovateľ: pán Piotr Krol, PL

Víťaz plemena: Bellshou MARCIPAN
SPKP 985, nar.: 24.12.2006
Chovateľ: Kazaryan Bella Majiteľ: Staviarska Viera, Mgr.

Výsledky