Ochrana osobných údajov

Klubová výstava Shar-pei klub Slovensko.
CAC-SR, Klubový víťaz 2009, 31. 07. – 01. 08. 2009

Posudzovateľ: pán Ing. Jaroslav Matyáš/SK

Víťaz plemena: URSULA Antilo Gold Pei
ČMKU/SP 6773/09, 30.9.2007
Otec: Nantoun I´m Walnut Matka: Lady Red Antilo Gold Pei
Chovateľ a majiteľ: Durasová Eva

povýstavný katalóg