Ochrana osobných údajov

Klubová výstava Shar-pei klub Slovensko.
Klubový víťaz 2011, CAJC SR, CAC SR, BOB
12.06.2011 Malý Lapáš

Posudzovateľ: pán Pettkó  Szaba / H

Víťaz plemena:  O L I N K A  M a g i c   S o n e t
SPKP 1020, nar.: 30.11:2009
Otec: Ch. Bellshou Marcipan Matka: ICh. Magic Jade Marushka
Chovateľ: Mgr. V. Staviarska, majiteľ: Zuzana Tóthová/SK