Ochrana osobných údajov

Slovakia dog cup

Slovenská kynologická jednota vypisuje na výstavnú sezónu 2015 celoročnú bodovacia súťaž, v rámci ktorej budú priebežne vyhodnocované psy a sučky zapísané v plemenných knihách SKJ, ktoré sa počas roka zúčastňujú medzinárodných, národnej a celoštátnych výstav na Slovensku. Na základe získaných bodov za udelenú známku, poradie, čakateľstvá, tituly a umiestnenia v záverečných súťažiach sa výsledky budú vyhodnocovať a publikovať priebežne na internetovom portále www.SlovakiaDogCup.sk. Vyhodnocovanie sa uskutoční v rámci plemien, skupín FCI a aj celkovo.

Pre účasť v súťaži je podmienkou zapísanie v plemennej knihe SKJ ku dňu prihlásenia na aktuálnu výstavu. Do súčtu bodov Slovakia Dog Cupu sa započítavajú výsledky len z výstav, kde je jedinec uvedený v katalógu s príslušným číslom SPKP (SÚCHNO). Po ukončení výstavnej sezóny Slovenská kynologická jednota vyhodnotí najúspešnejšieho jedinca v rámci plemena, ktorý získa diplom, najúspešnejší traja v rámci skupiny FCI – získavajú diplom a pohár a celkovo 10 najúspešnejších získava diplom a pohár.