SPAID je novodobý strašiak pre chovateľov šarpejov. Članok je súhrnom základných informácií, ktoré potrebuje chovateľ aj majiteľ vedieť, aby pochopil príčiny vzniku ochorenia aj ako sa o psa starať.

SPAID je novodobý strašiak pre chovateľov šarpejov. Članok je súhrnom základných informácií, ktoré potrebuje chovateľ aj majiteľ vedieť, aby pochopil príčiny vzniku ochorenia aj ako sa o psa starať.