DNA testovanie SPAID

DNA testovanie SPAID – geneticky prenosné ochorenie – Horúčka šarpejov

Odporúčania pre chovateľov a majiteľov plemena

listovať online v SK-EN-PL    ::    stiahnuť pdf                  

Autor: Mgr. Viera Staviarska

SPAID – Intenzívne diskutovaná téma ochorenia, ktoré je spájané s plemenom shar pei. Súčasnosť prináša ďalšie a ďalšie otázky. Preto je dobré zosumarizovať doterajšie poznatky tak, aby informácie boli stručné a jednoduchšie na pochopenie. Vynájdené a príslušnými inštitúciami schválené testy na selektovanie génov zodpovedných za prenos ochorenia posunuli tieto diskusie o krok ďalej. Stále sa však potrebujeme naučiť, ako so získanými poznatkami narábať tak, aby boli skutočne prínosom, ako eliminovať príznaky ochorenia a menežovať ho v jednotlivých chovoch a populácii vôbec. Je to veľký pokrok vo veterinárnej vede, ktorý môže priniesť pozitívne ovplyvnenie obávaného zdravotného problému, ktorý je záťažou pre veľkú časť populácie, a v prípade aktívnej formy vážne devastuje zdravie a kvalitu života postihnutého jedinca, je záťažou aj pre majiteľa a prináša emočné vypätie iste na oboch stranách.

Čo je to horúčka shar peiov ( SPAID)

SPAID je geneticky prenosné imonulogicko zápalové ochorenie, ktorým trpí pomerne veľká časť populácie plemena shar pei. Ide o prvé autoimunitné ochorenie, ktoré bolo opísané u zvierat. Jeho sledovaním sa začali zaoberať už v roku 1981 veterinári a imunológovia v USA a Švédsku. Prvá informácia o nájdení zodpovedného génu (skupiny) je z roku 2011, v máji 2017 bola v USA (CORNELL UNIVERSITY COLLEGE OF VETERINARY MEDICINE v kooperácii s Dr. Linda Tintle) zverejnená prvá tlačová správa o tom, že chovatelia majú k dispozícii DNA test, ktorým sa dá určiť miera rizika ochorenia u testovaného jedinca – SLU. Rovnako v máji 2017 bola uverejnená kompletná správa o dostupnosti testov v Nemecku (Dr.  Ottmar Distl – Institute for Animal Breeding and Genetics, University of Veterinary Medicine Hannover)-TIHO.

Dnes máme možnosť testovať mieru rizika SPAID na 3 miestach, dvomi rôznymi testami SLU a TIHO. (viď nižšie). 

Symptómy ochorenia?

Ide o niekoľko symptómov ktoré sa prejavujú spoločne (nemusia byť všetky), ktoré sú sprevádzané náhlym zvratom nálady a fyzickej aktivity. Sú to:

 • Vysoká horúčka
 • Opuch končatín – hlavne v okolí päty a kolena, bolesti pri chôdzi – pes sa pohybuje pomaly, opatrne, pohybu sa vyhýba
 • Bolesti kĺbov (reumatoidne)
 • Malátnosť, únava, bez nálady
 • Nechutenstvo
 • Kožné problémy – zapálené miesta na koži, iritovaná zapálená koža – ložiská, rush. Môžu sa vyskytovať po celom tele, ale hlavne v oblasti päty, podpazušia. Výskyt malých vriedkov, s priesvitnou žltkastou tekutinou. 
 • Zápal a infekcia uší
 • Znížená funkcia obličiek ( môže a nemusí byť) zhoršuje sa v prípade častejších epizód. Môže viesť k fatálnemu stavu.

V prípade epizódy môže isť o výskyt niekoľkých príznakov spolu. Vždy, však s vysokou teplotou, malátnosťou môžu sa pridružiť opuch a bolestivosť končatín a kĺbov. Stav sa môže prejavovať počas jedného dňa, alebo niekoľkých dní. Epizódy môžu byť zriedkavé (1-3x za život) alebo častejšie (1 a viackrát za mesiac). Čas medzi jednotlivými epizódami sa môže skracovať. Čím častejšie sa vyskytujú, tým väčšie trvalé poškodenie zdravia môžme očakávať. Každá epizóda prináša so sebou istú mieru devastácie organizmu a stále viac narúša imunitu jedinca.

Najčastejšími chronickými následkami sú poškodené obličky, časté zápaly kože ktoré súvisia s narušenou imunitou, náchylnosť na infekcie, aj sekundárne ( napr. ako dôsledok škrabania sa ) časté zápaly uší. Postihnuté môžu byť aj pečeň, slezina. Častá je suchá tmavšia a tvrdšia koža väčšinou na zadných končatinách,a v okolí a pod papuľou, okolo uší. Problémy sa stávajú časom chronické a pre postihnutého jedinca vyčerpávajúce. Aktívna forma SPAID skracuje život jedinca.

DNA testovanie SPAID – geneticky prenosné ochorenie – Horúčka šarpejov

Liečba 

Momentálne neexistuje žiadna dostupná liečba, alebo vakcinácia. Preto je potrebné problémy konzultovať s veterinárom, ktorý určí, akým spôsobom je možné v čase epizódy zmierňovať prejavy ochorenia ako sú teploty, bolesti, opuch alebo sekundárnu infekciu. Pes musí mať kľudový režim, ticho, nenútiť ho k neželanému pohybu. Postihnutú kožu pravidelne ošetrujeme, aby mala lepšiu pružnosť a nepraskala. Chronické štádium si vyžaduje dlhodobé sledovanie, užívanie liekov, ktoré sú protektívne (vitamíny a imunitu podporujúce lieky, prostriedky) a eliminujú následky (imunosupresíva ). Nie je vhodné užívanie humánnych liekov – každé takéto užívanie najskôr konzultujte s veterinárom.

V domácom prostredí urobiť všetko preto, aby sme eliminovali známe spúšťače ochorenia a tak minimalizovali početnosť epizód.

Spúšťače – aktivátori ochorenia

STRES – patrí k najčastejším spúšťačom ochorenia. Pre plemeno shar pei je prostredie v ktorom žije mimoriadne dôležité. Viem, nikto z nás si nemyslel, že pri chove či držbe psa bude musieť brať v úvahu psychickú pohodu a celkovú atmosféru v akej sa pes nachádza. 

 Ak to mám sama pre seba zhrnúť, poviem iba jednoducho…Keď som zdôrazňovala, že shar pei potrebuje majiteľa, ktorý ho vníma nie iba technicky, ako „nejakého psa“, ale snaží sa porozumieť jeho mysleniu a ceste jeho prístupu k vám, že vníma čo sa s vami deje a prežíva to, veľa kynológov sa taktne uškŕňalo. Z dnešných poznatkov vieme, že je to pre neho viac dôležité, ako sme si kedy mysleli… Áno shar pei je iný aj v tomto… Takého ho máme radi.

Ak hovorím o strese z okolia a podmienok v ktorých žije, myslím tým aj mentalitu majiteľa a jeho životný štýl. Tí, ktorí majú už dlhšie skúsenosti s plemenom vedia, že tento faktor je zmieňovaný veľmi často. Oprávnene. Niekoľko príkladov situácii, ktoré môžu aktivovať SPAID: nedostatok spánku z dôvodu rušného prostredia – hádky, vnímanie agresie z okolia; vnímanie agresie voči majiteľovi; zmena majiteľa, na ktorého bol pes fixovaný; narodenie dieťaťa a s tým nezvládnutá socializácia psa na jeho príchod do rodiny; izolácia; útoky a neustála obava z útoku agresívnejšieho psa; náhla zmena hierarchie; stres z cestovania u nezvyknutého jedinca a podobne.

NEADEKVÁTNE FYZICKÉ NÁROKY, ÚNAVA – s tým sa spája aj prehriatie, prudké zmeny teplôt, znížená schopnosť fyzickej regenerácie.

HYGIÉNA – neskoré liečenie infekčných ochorení, hlavne kožných; zaprášené prostredie; hygienicky nevyhovujúce prostredie – vlhko, prach, plesne.

INÉ OCHORENIE – hlavne také ktoré znižujú imunitu, gravidita, pôrod, potrat, vysilenie po operačnom zásahu.

DLHODOBO NEVYHOVUJÚCA STRAVA – málo bohatá na látky potrebné k zdravej prosperite jedinca.

Poviete si, že je toho veľa…asi áno…Poviete si, že je snáď nemožné vytvoriť ideálne podmienky, aby sa eliminovali riziká…? Netreba panikáriť…

Niektoré faktory vieme odstrániť jednoduchšie a niektoré ťažšie. Niektorým sa proste vyhnúť nedá. Ale ak je pes vystavený viacerým rizikovým faktorom a neprimerane dlhú dobu, môže sa ochorenie prejaviť skôr. Na druhej strane ojedinelé situácie nemusia s jedincom urobiť nič vážne. Preto je dôležité, aby sa vychádzalo z jeho psychickej vyrovnanosti a aby žil vo vhodných hygienicko zdravotných pomeroch. To vieme ovplyvniť a vieme urobiť aj maximum na to, aby sme zistili do akých podmienok odchádza šteniatko. V každom prípade sa o to musíme aspoň pokúsiť a urobiť všetko preto, aby výber nového majiteľa bol zodpovedný.

Testy DNA – V čom nám môžu byť nápomocné?

Doterajšie možnosti testovania nám odhalia mieru, v ktorej sa daný jedinec nachádza, akú rizikovú záťaž má. Pomôže nám správne zvoliť chovných jedincov tak, aby sme mieru rizika budúcich šteniatok minimalizovali. Pomôže nám to chrániť vlastnú chovateľskú stanicu a prispieť k ozdraveniu plemena ako takého. 

Základné pojmy – Ako chápať a využívať výsledky testov

Momentálne vieme určiť 3 pásma – rizikové stupne, v ktorých sa pes môže nachádzať. Číselnou hodnotou ich vyjadrujú pracoviská vo Švédsku a USA a  písmenami pracovisko v Nemecku. Hodnoty toho istého psa z oboch testov nemusia byť totožné, pretože nesledujú ten istý efekt. 

Prezentácia výsledkov SLU –  Výsledok môžeme dostať v jednej z týchto forme:

CNV=2, CNV=6, CNV=10

• Nie je prenášačom – CNV 2 – nemá zvýšené riziko SPAID

• Jednostranne zaťažený prenášač – CNV 6 – 4 x vyššie riziko SPAID, ako u CNV2 jedinca

• Obojstranne zaťažený prenášač –  CNV 10 – 8 x  vyššie riziko SPAID, ako u CNV2 jedinca 

Viac o tomto test a kontakty na pracovisko nájdete na:  

https://www.slu.se/en/departments/animalgenetics/about-the-department/hgenlabeng/dog/

Prezentácia výsledkov TIHO –  Výsledok môžete dostať v jednej z týchto foriem:

 • S/S – vysoké riziko ochorenia na SPAID
 • N/S – riziko ochorenia na SPAID
 • N/N – nízke riziko ochorenia SPAID

Viac o tomto teste a kontakty na pracovisko nájdete na:  

http://www.tiho-hannover.de/en/clinics-institutes/institutes/institute-for-animal-breeding-and-genetics/forschung/forschungsprojekte-hund/shar-pei-fever-spaid/

Všimnite ste si, že na vysvetlenie sa používa výraz „ rizikový“. Pre majiteľa psa je dôležité vedieť, že hodnotenie vysokého rizika v oboch testoch nemusí  znamenať, že pes je chorý a bude sa trápiť celý život. Hodnotenie je teda „číslo“, ktoré nám hovorí, aký stupeň rizika – ako veľmi je náchylný na ochorenie testovaný jedinec. Toto ochorenie (SPAID) je geneticky prenosné, môže (a nemusí) byť aktivované  prostredím v ktorom pes žije a životnými okolnosťami, ktoré ho postretnú…. Je však dôležité výsledky testov správne používať v chove.

Aj pes s výsledkom S/S alebo CNV 10 sa môže dožiť vysokého veku bez príznakov SPAID, alebo len s minimálnymi prejavmi tohto ochorenia, ak je vo vyhovujúcich podmienkach. Takýchto jedincov je veľa. Na druhej strane pes s nízkym rizikom pod tlakom jedného, alebo viacerých aktivátorov sa môže so SPAID boriť celý život.

Poznanie výsledkov môže VEĽMI pomôcť chovateľom, ktorí aj keby sa momentálne nachádzali v situácii, že majú všetkých psov s výsledkom S/S; CNV10, ale budú vedieť, ako majú pokračovať v chove, aby sa dostali o krok k bezpečnejšej a istejšej genetickej výbave odchovaných jedincov. A stačí, ak urobia hoci len malý krok. Dôležité je začať a byť zodpovedný. 

Čo znamená výsledok testu pre každodennú prax?

Pre majiteľa 

Viem, do akej miery mám vnímať detaily správania sa môjho psa. Viem, že na niektoré prejavy sa musím viac sústrediť, včas reagovať, dôsledne doliečovať infekcie. Prostredie v ktorom psa držím má byť pre psa vyhovujúce a hlavne, podporujem imunitu psa.

Pre chovateľa 

Otvorene hovorím s majiteľom šteniatka, apelujem na povahu plemena a na dôležitosť  vhodných hygienicko zdravotných podmienok držby psa. Vieme, že niektoré fámy o plemene prerástli až do úzkostného strachu z chorôb, ktoré sú shar peiom pripisované. Je nutné zdôrazniť, že zdravý rozum a stredná cesta je tá najlepšia. Je to pes… Musíme brať v úvahu základné fyziologické funkcie kože, princípy jej regenerácie a podobne (ale tento článok nie je o tejto téme, aj keď je veľmi dôležitá tiež.) Odovzdávame šteniatko tak, aby nový majiteľ mal predstavu o základnej starostlivosti – hygiena, limity v kúpaní, strava, psychická stabilita psa a podobne. 

Pri výbere chovného jedinca sa snažím o zníženie rizika u budúceho potomstva. 

Ak je to možné, testovať každého jedinca, ktorý má byť použitý v chove (psa aj suku). Ideálne je urobiť testy už šteniatkam, aby sme vedeli s akou genetickou výbavou šteniatko odovzdávame novému majiteľovi.

Testovanie a využívanie výsledkov v chove je síce dlhá cesta, ale jediná správna, ktorá nás môže priviesť k eliminácii ochorenia. Testovanie má zmysel iba v prípade, ak sa jeho výsledky budú využívať v chovateľskej praxi. Pre chovateľa to znamená oboznámiť sa aspoň so základmi genetickej cesty prenosu ochorenia a poznať situáciu u svojich chovných jedincov. Uvedomiť si, že svojím rozhodnutím ovplyvňuje zdravotný stav populácie a môže mať na svedomí prežívanie niektorých krvných línii. A to nie len tej svojej. Chce to od chovateľov, aby mysleli do budúcna, nie len na situáciu tu a teraz u jeho vrhov. Áno, aj toto ochorenie je postavené na našej uvedomelosti a prístupe. Tak, ako mnoho iných. Úplné pragmaticky a jednoducho povedané, ak je to čo len trocha možné, nepoužívať v chove spojenie dvoch jedincov S/S+S/S resp CNV 10+CNV 10.  V prípade, ak takýchto jedincov máme doma, pokúsiť sa zistiť, z akého spojenia pochádzajú. Vieme totiž, že aj pri spojení dvoch jedincov N/S +N/S môžeme mať vo vrhu šteniatko N/N, ale aj S/S resp zo spojenia CNV 6+CNV6 šteniatka CNV 2 alebo CNV 10. Aj toto môže ovplyvniť ich ďalšie pôsobenie v chove.

Čo môžeme očakávať od jednotlivých spojení:

Horucka sharpeiov testovanie

Percentuálne zloženie je samozrejme iba matematická pravdepodobnosť. U jednotlivých vrhov môže byť  rôzne a môže byť úplne iné v opakovanom vrhu toho istého spojenia.

Áno, ak sme sa doteraz hrali na to, kto akú svetlo-tmavo modro-fialovo- lilavú farbu „vyrobí“ u šteniat, prichádza doba, kedy experimenty s farbami musia byť v pozadí. Je potrebne začať v chove používať aj poznatky genetiky v prospech zdravia. Pretože zdravie je najdôležitejšie…Na tom by sme sa iste všetci zhodli. Tam, kde máme výpovedné testy,  je dobré ich v chove používať.* 

Budúcnosť a vlastne už aj terajšia doba prináša možnosti ktoré sme doteraz nemali. S týmito možnosťami logicky prichádza diferenciácia medzi chovateľskými stanicami. Na tie, kde sa používa pre krásu a zdravie aj odbornosť alebo na tých ostatných.

V akom stave je dnešná populácia?

Podľa predbežných odhadov je geneticky „ čistých“ jedincov s minimálnym rizikom (CNV2; N/N) obojstranne nezaťažených približne iba 3%. Čo je mimoriadne nízky počet. 

Skupina jednostranne zaťažených jedincov, stredná miera rizika (CNV6; N/S) približne 35%.

Ostatná časť, teda tých ktorí sú  obojstranne zaťažených s vysokým rizikom ochorenia (CNV10; S/S) je približne 63%. 

Tieto čísla sú iba na úrovni odhadov, na základe doteraz testovanej skupiny psov. Zároveň sa zdá, že početnosť vrások na dané ochorenie nemá dominantný vplyv. Bude potrebne viac definovať typy vrások, pretože nie ich množstvo, ale typ ( so zreteľom na podkožie a množstvo ukladajúceho hyaluronu ) sa zdá byť skôr prediktabilným faktorom. Musíme si však počkať na väčší súbor testovaných jedincov, aby sme mohli vyniesť jednoznačné závery. Podľa doteraz známych údajov vieme, že aj jedinci HC (horse coat) aj jedinci BC (brush coat) sú postihnutí SPAID. Momentálne však s lepšími výsledkami na strane HC. To isté platí pre typy meat-mouth a bone-mouth ( v preklade typ papule mäsitá alebo suchá ). Výsledky však poukazujú na lepšie výsledky  skupine psov povedzme „striedmych“ – nie enormne množstvo vrások ( na nohách napr), striedma veľkosť mäsitosť papule, nie ťažké vrásky a podobne…

Kde je problém?

Mysleli sme si, že vynájdenie testu na detekovanie génu, ktorý je zodpovedný za prenos ochorenia bude prijaté chovateľskou obcou pozitívne. Realita však priniesla zmiešané pocity. Dôvodov je viac:

 • Cena testu je pomerne vysoká. V závislosti od odborného pracoviska, ktoré testy  realizuje, to môže byť od 50€-120€. Niekedy odrádza aj nutnosť odberu krvi a s tým spojený stres.
 • Obava z výsledku je veľká. Majitelia, nechcú stigmatizovať svojich psov alebo svoj chov výsledkom S/S. Ochota zverejniť výsledok môže byť v prípadných zlých medziľudských vzťahov použitá proti chovateľovi, alebo spôsobiť ohováranie psov, či chovateľských staníc.
 • Obava, že šteniatka s testom S/S; CNV 10 budú nepredajné.
 • Obava, že chovateľ bude obviňovaný v prípade náznakov, alebo prejavu ochorenia a bude vystavený možným právnym konsekvenciám hoci aj po niekoľkých rokoch po odchove psa.

Povedzme si na rovinu, že vzťahy medzi komunitou, ktorej sa to týka nie sú ideálne a obavy sú oprávnené. Áno, treba nabrať istú odvahu a byť príkladom…

V súčasnosti, kedy sme sa ešte nenaučili, ako s výsledkami testu správne zaobchádzať, je potrebné chápať obe strany. Na internete je veľa aktívnych zanietencov plemena, ktorí sa dali na akési zhromažďovanie výsledkov a vytváranie „divokých“ registrov testovaných psov. Tiež z toho nemám dobrý pocit. V prvom rade, registre takýchto výsledkov patria do rúk odborníkov, ktorí majú zmluvne (s odborným pracoviskom) určený spôsob ich zaznamenávania a presne určený spôsob využitia s rešpektom k osobným údajom. V nepovolaných rukách (aj keď s dobrou vôľou) môžu byť použité nevhodne. 

Testovanie je momentálne na dobrovoľnej báze. Je na každom z nás, akú cestu si vyberie. Bolo by však veľmi vhodné, aby si chovateľské kluby k uchovňovaniu jedincov stanovili DNA SPAID test ako podmienku. Nie pre reštrikcie, ale pre správne smerovanie chovu a správne používanie chovných jedincov. Určite to celý proces postupného vytesnenia SPAID môže urýchliť.

Musím podotknúť, že strach chovateľov je pomerne oprávnený. Kynologické prostredie je niekedy nerozumne rezolútne a skôr, ako sa príjmu oficiálne a odborné stanoviská predikujú selekciu bez odborných a empirických skúseností. Testovanie však môže chovateľovi poslúžiť ako argument, ktorým vie vysvetliť svoje chovateľské kroky. Ak budú smerovať k pozitívnejším výsledkom, zaslúži si naše uznanie. Chronickí ohovárači si potom iste nájdu inú tému…

Nemecký filozof ( aj keď u nás v istej dobe neslávne známy)K. Max… povedal veľmi známu vetu, ktorá sa často používa v revolučných obdobiach a je všeobecne aplikovateľná. Ak máte limitované možnosti, „Nevylievajte z vaničky spolu s vodou aj dieťa…“ Inými slovami: Momentálne je populácia „čistých“ N/N; CNV2 jedincov tak malá, že prijať rozhodnutie využívať v chove iba týchto jedincov hraničí s rozhodnutím nanovo vykynožiť plemeno. A to si MUSÍME uvedomiť…

Fakty, ktoré by mali obavu z testovania zmierniť:

 • Z dostupných výsledkov štúdii a reálne testovaných jedincov už teraz vieme, že väčšina psov má výsledok S/S (CNV10, a pritom dlhovekí, prežívajú viac ako 10 rokov bez, alebo iba so zriedkavými prejavmi ochorenia. ( Posledný takýto zverejnený prípad sa týka 16 ročného jedinca!) Majitelia uvádzajú iba zriedkavé zdravotné problémy, ktoré sa bežne prejavujú u populácie ktoréhokoľvek plemena.
 • Poznáme faktory, ktoré zhoršujú, alebo „prebúdzajú“ ochorenie.
 • Vieme, ako použiť testy, aby sme situáciu s vlastným odchovom vylepšovali.

Nechcem, aby predchádzajúce riadky ukolísali chovateľov a majiteľov ku spokojnosti… Je veľa shar pejov, ktorí trpia častými atakmi epizód, trpia bolesťami, opuchmi, teplotami a kožnými problémami, a to napriek tomu, že sú vo výborných podmienkach. Aktívne ochorenie môže mať veľa dôvodov. Chovatelia často podcenia príznaky, alebo z rôznych dôvodov nechcú priznať realitu. Nie nadarmo sa vraví, pozri si rodičov, aby si vedel, čo ťa čaká… ak by sme mali byť dôslední…a my by sme mali… Jedinec, ktorý je S/S a má aktívnu formu ochorenia nemá byť použitý v chove, aj keby sa jednalo o multišampióna „celého sveta“… Sme na toto riešenie pripravení?  

Testy naša záchrana?

Pri výbere chovného páru svoju nie je dobré sústrediť pozornosť iba na zmienene testy. Pri výbere krycieho psa, alebo pri výbere šteniatka je VŽDY dôležité sledovať aj iné faktory, medzi ktoré napríklad patrí: dlhovekosť predkov, zdravie ako také ( kardiovaskulárne ochorenia, obličky, infekcie, alergie, problémy zrakového aparátu, spôsob odchovu – strava, prostredie odchovu, kondícia rodičov, povaha a podobne). Aj to môže ovplyvniť život a jeho kvalitu každého jedinca. 

Povedzme si na rovinu, že chceme mať psíka zdravého, ale aj krásneho. Pes s výsledkom CNV 2; N/N nemusí mať SPAID, ale môže mať iný problém a nakoniec sa nám vôbec nemusí páčiť… Uznávam, nie je ľahké skĺbiť všetko dohromady. Mali by sme teda vsadiť nie iba na intuíciu a vlastné ružové okuliare. Skúsenosť, prehľad a učenie sa je devízou každého chovateľa. Už to nie je iba o výstavách, ale aj o poznatkoch, skúsenostiach, zodpovednosti a pravde voči novým majiteľom, ale aj voči sebe. Naozaj sme takí?

Zhrnutie na záver: Výsledok DNA SPAID testu nehovorí o tom, že daný jedinec je chorý. Určuje mieru rizika, v ktorom sa daný jedinec nachádza. Aj jedinci s S/S;CNV10 výsledkom môžu prežiť dlhý a plnohodnotný život bez príznakov ochorenia. Poznáme aktivátorov ochorenia aj spôsob ich čiastočnej eliminácie. Vonkajšie vplyvy môžu vážne ovplyvniť ochorenie. Jedince s výsledkom S/S; CNV10 by sa mali v chove používať iba v spojení s jedincom, ktorý má lepší výsledok ( N/S alebo N/N ) V chove by sa nemali využívať jedinci S/S s aktívnou formou ochorenia. Testy sú výborný nástroj na postupné eliminovanie tohto ochorenia. Pre výber chovného jedinca je potrebné pozerať aj na rad ďalších aspektov. Výsledok využívania poznatkov testovania sa dostaví neskôr, ale iba v prípade, ak k faktorom, ktoré sú nám známe pristúpime všetci zodpovedne.

Osobná poznámka: Viete, čo je najvážnejší faktor, ktorý môže všetko, vrátane SPAID ovplyvniť? Je to každý jeden z nás! Nie je nič lepšie a zdravšie v chove ako CHOVATEĽ, ktorý sa nebojí pravdy a vie múdro zaobchádzať s realitou dneška vo vlastnej chovateľskej stanici tak, aby zlepšoval nie len svoj chov a svoju dôveryhodnosť, ale aby sa stal jedným z pozitívnych prvkov veľkej mozaiky v budúcnosti. Ideálna predstava? Áno, ale predstava, ktorej chcem veriť a stále verím. Ja som si teda cestu vybrala… nie je ľahká a nie je to vždy iba o úspechu. Ale verím ideálu, ktorého výsledok bude možno až v dobe, keď ja tu už nebudem. Pre mňa je to záväzok…A čo vy? 

Dôležité vedieť:

 • Momentálne sú odbornými spoločnosťami schválené iba testy, ktoré používajú pracoviska v USA, Švédsku a Nemecku. Tieto pracoviská sú vlastníkmi patentov a zároveň výsledky štatisticky spracovávajú s prísnym dodržiavaním anonymity majiteľa a identifikácie psa. V súčasnosti testy z iných pracovísk nie sú výpovedne a ani nie sú odborne akceptované. Nemajú odborné zdroje, nie sú kompatibilné s tými, ktoré majú schválenie odborných inštitúcii.
 • Nie každá horúčka, opuch, či bolesti končatín, zápal kože musia znamenať prejav SPAID. Musíte zvážiť aj situácie, ako je napr. reakcia po vakcinácii, cestovná horúčka, iné ochorenie…

AKO TESTOVAŤ

Vyššie sú uvedené linky na jednotlivé pracoviská, ktoré majú schválené genetické testy na SPAID. Môžete sa rozhodnúť, ktorému dáte prednosť. Ja som sa rozhodla pre DNA testy v Nemecku. Keďže mám s týmto pracoviskom osobnú skúsenosť, napíšem vám podrobný návod, ako na to. S ostatnými pracoviskami skúsenosť nemám, preto sa nemôžem o nich zmieňovať. Na ich webových stránkach však nájdete vysvetlenie, ako postupovať.

Institute for Animal Breeding and Genetics, University of Veterinary Medicine Hannover

 1. Potrebujete vzorku krvi, ktorú psovi odoberie váš veterinár do špeciálnej odbernej ampulky. Ide o odbernú ampulku typ EDTA. Pred tým, ako pôjdete k veterinárovi, oboznámte ho s tým, čo budete od neho potrebovať a požiadajte ho, aby tieto ampulky zabezpečil. Nie je to žiaden problém. Veterinári ich majú možnosť objednať u svojho stáleho dodávateľa. Nepoužívajú ich často, preto sa môže stať, že ak ho neupozorníte, nebude ich momentálne v ambulancii  mať. 
 2. Vypíšte a vytlačte tlačivo, ktoré je priložené TU (web stránka**) na stiahnutie. Tlačivo zoberte so sebou, potrebujete ho mať potvrdené od veterinára.

Pripravila som vám ešte jednu verziu tlačiva, kde som vpísala preklad niektorých koloniek, v prípade jazykovej bariéry budete mať istotu, že vpisujete požadované údaje. Formulár s vysvetlivkami TU (web stránka**)vám pomôže s istotou správne vypísať všetko potrebné.

 1. Je dôležité, aby ste správne uviedli svoje kontaktné údaje – laboratórium vás bude informovať e mailom o prebratí vzoriek, poplatku aj o výsledku.
 1. Súčasťou formulára je aj dotazník, ktorý sa týka iných aspektov zdravia psa. Je z dôvodu, že výsledky SPAID sa následne dávajú do možnej vzťahovej súčinnosti s inými faktormi, ako sú infekcie, alergie, alebo typ srsti, množstvo vrások, RTG kĺbov a podobne…
 2. U veterinára – dbajte, aby ampulka bola dobre naplnená vzorkou krvi.
 3. Každú ampulku ihneď označte. Dbajte na to hlavne vtedy, keď testujete viac psov, aby nedošlo k zámene.
 4. Veterinár svojim podpisom musí potvrdiť správnosť údajov a to, že krv je od testovaného jedinca, ktorého meno a údaje sú uvedené na formulári. 
 5. Formulár spolu s ampulkou vložte do obálky – odolnej voči tlaku a vlhku.
 6. Zašlite prvou triedou na adresu, ktorá je uvedená na formulári, uvádzam aj tu:

Prof. Dr. Ottmar Distl
Institute for Animal Breeding and Genetics
University of Veterinary Medicine Hannover
Buenteweg 17p
30559 Hannover, Germany

 1. Pred tým, ako vám budú doručené výsledky, dostanete zo strany laboratória vyrozumenie o tom, že registrujú vašu zásielku. Ak je v poriadku, musíte za zhotovenie testu zaplatiť sumu 56€/ 1 pes  na číslo účtu, ktoré bude uvedené v e maily. Uveďte správne variabilný symbol.
 1. Po uhradení poplatku dostanete na e mail výsledky. Stane sa tak približne týždeň po zaplatení a spolu doba čakania je maximálne 3 týždne.

Spolu náklady na testovanie v Nemecku: 56€ testy + 1 € poštovné (+ veterinárne odbery)

* V súčasnosti je veľa testov DNA na odhaľovanie predispozície pre rôzne viac, alebo menej závažné choroby. Testovanie sa stalo akýmsi módnym hitom. Zverejňujú sa štúdie a ich výsledky. Na testovanie je potrebné pozerať s „triezvou“ hlavou. Nie všetko je potrebné pre každé plemeno. Preto nie je dobré podľahnúť mánii a prichádzať zbytočne o peniaze. Napríklad niektoré plemená sa testujú na hluchotu, degeneráciu očného pozadia a podobne… Nie je potrebné testovať plemeno na ochorenia, ktoré má mizivú prevalenciu v populácii. SPAID test patrí k opodstatneným testom pre plemeno shar pei. Vyžadovať ho napríklad pre plemeno dalmatín, alebo argentínsku dogu by bol totálny nezmysel. A zasa naopak BAER test na hluchotu nemá zmysel pre naše plemeno.

** Formuláre na stiahnutie aj na webovej stránke www.magicsonet.sk v časti články aj na klubovej stránke www.shar-peiclub.eu pri tomto článku prelinkovanie.

Zdroje:

 1. Press Release- May 24, 2017 – CORNELL UNIVERSITY COLLEGE OF VETERINARY MEDICINE
 2. Julia Metzger at col.: Whole genome sequencing identifies missense mutation in MTBP in Shar-Pei affected with Autoinflammatory Disease (SPAID),2017
 3. Data on file

Prípravok na podporu činnosti obličiek

Bojíte sa problémov s obličkami? Nový prípravok na podporu činnosti obličiek. Pre psov chorých, ale aj ako prevencia.

Renal Essentials Canine a Renal Essentials Feline 

jsou produkty doporučené jako doplněk léčby u chronického nebo akutního selhání ledvin – glomerulonefritidy, hereditární nefritida, polycystické onemocnění ledvin, renální dysplazie, renální teleangiektázie, renální amyloidóza.

ViacPrípravok na podporu činnosti obličiek

Umelý odchov šteniat

Umelý odchov šteniat, Mgr. Viera Staviarska

Úhyn sučky počas, alebo hneď po pôrode, nízka mliečnosť, veľké množstvo šteniat, to je to, čo nás môže postaviť zoči-voči nočnej more chovateľa. A tým je umelý odchov šteniat.  Každý v kútiku duše verí, že práve on nebude potrebovať podstúpiť takúto tortúru. Získavať informácie ako na to v čase, keď treba konať je neskoro.
Najhoršie je, keď šteňatá potrebujú náhradu materského mlieka hneď po pôrode. Prvé kvapky materinského – kolostrum, sú pre ich život veľmi potrebné, pretože obsahuje veľké množstvo protilátok. Tie ich robia neskôr odolnými pred chorobami. Tvoria  ochranu do prvého očkovania, napomáhajú pri boji s infekciou.
Kým sa zorientujete v probléme, hlad novorodeniatok na malú chvíľu utíši aj 5%-ný roztok glukózy (voda a hroznový cukor). Ďalšie kŕmenie musí byť vysokohodnotné.
Možno vás v prvej chvíli napadne spásonosná myšlienka, nahradiť materinské mlieko suky mliekom kravským, či kozím. Nasledujúca tabuľka, ktorá bola uverejnená v príručke pre veterinárnych lekárov, napísanej odborníkmi z centra firmy Waltham pre výživu malých zvierat vás presvedčí o tom, že takáto náhrada by nebola vhodná. Nielen nedodá malému organizmu požadované látky, naviac by spôsobila šteňatám vážne zažívacie problémy.
Z uvedeného vyplýva, že najideálnejšie by bolo nájsť pre šteniatka náhradnú matku. Informácie o možnej sučke, ktorá prišla o šteniatka alebo má dostatok mlieka na to, aby vyživila okrem svojich aj iné šteniatka  a zároveň je aj v potrebnom období laktácie, by vedel veterinár, ktorý je v kontakte s chovateľmi.
Nádej, že sa vám to podarí  vhodnú náhradnú matku nájsť je  malá, ale rozhodne stojí za pokus ju zháňať. Náhradné krmivo má byť koncentrovaným zdrojom všetkých živín a energie, ktoré rastúci organizmus potrebuje. Na našom trhu je možné zakúpiť niekoľko druhov náhradného materského mlieka.
Osobne mám výborné skúsenosti s mliekom Royal canin. V každom balení je zároveň malá fľaša s cumľom. Rovnako mlieko Pedigree sa  zložením  veľmi približuje hodnotám, ktoré má materské mlieko suky. Šteňatá ho veľmi dobre znášajú.

Každý chovateľ má mať  základné balenie náhrady materského mlieka už pred predpokladaným pôrodom, ktoré v prípade potreby môže okamžite použiť. Pri osirelých šteňatách nebudete mať čas behať po obchodoch a zháňať ho. Nie je isté, či ho hneď v prvý deň zoženiete.

Pozor na záručnú dobu! Staré mlieko s rozkladajúcim sa tukom sa rovná zabitiu šteniatka! Pokiaľ mlieko aj s potrebným technickým vybavením máte, riaďte sa presne návodom na použitie. Zlou koncentráciou môžete spôsobiť hnačky, alebo zápchu.

Kŕmte zo začiatku každé dve hodiny – aj v noci. Interval postupne predlžujte. Prikrmovať inou stravou začnite ako pri normálne odchovaných šteňatách – približne na konci tretieho týždňa. Odporúčam kašu Royal canin A2. Nasýtené šteniatko medzi jedením spokojne spí. Počas kŕmenia stále sledujte prijímanie mlieka. Nevstrekujte mlieko do papuľky násilne. Pozor na vdýchnutie mlieka:

 • Šteniatko držte v ruke tak, aby malo voľné hrudné končatiny. Životaschopné šteňa počas kŕmenia robí s nôžkami pohyby, ako pri kojení ozajstnou matkou. „ Vesluje“ a snaží sa masírovať pomyselný matkin struk. Nestláčajte bruško.
 • Umelo odchovávané šteniatka potrebujú okrem plnohodnotnej stravy aj veľkú starostlivosť o vyprázdňovanie, teplotu prostredia a hygienu.

Novorodeniatka si nevedia regulovať telesnú teplotu, preto v krabici, či košíku, kde ich máte uložené, musia mať výhrevnú podušku. Pozor, rovnako škodí vysoké zahriatie. Zo začiatku šteniatka len spia a pohybujú sa málo. Neskôr zabezpečte priestor, aby si pri lození neublížili.

Hneď po nakŕmení šteňatá životne potrebujú jemnú masáž podbruška a genitálií. Napodobí sa tak olizovanie matky, ktoré vyvoláva reflex vyprázdňovania. Bez toho by šteniatko nemočilo, ani nekalilo. Táto masáž sa musí stať samozrejmosťou do veku 3 týždňov, kedy sú šteňatá schopné vyprázdňovať sa aj samé

Masáž  sa robí navlhčenou vatou (teploty tela) alebo jemným dotykom ukazováka. Hneď po vyprázdnení je potrebné šteňa očistiť. Zvyšky moču či výkalov spôsobujú infekcie a zápaly. Pokiaľ by ste si niečo podobné všimli, venujte väčšiu pozornosť hygiene. Zapálené miesta okolo konečníka či na labkách ošetrite masťou Aviril H. Priaznivo pôsobí aj sprey – pena Panthenol. Nezabudnite, že matka venuje pozornosť aj labkám, či hlavičke.
Šteniatka zo začiatku vykonávajú svoje biologické potreby na rôznych miestach pre nich určeného priestoru. Osvedčuje sa preto na vystlanie použiť podložku, ktorú zakúpite v zdravotníckych potrebách. Je to ľahko vymeniteľná látka, ktorá absorbuje moč. Dostanete ju kúpiť vo veľkých baloch. Nastrihajte si ju na rozmery, ktoré potrebujete. Alebo trochu drahšia podložka v nepremokavom prevedení.

Umelo odchovať šteniatka je veľmi náročné. Pripravte sa na to, že okrem množstva umelého mlieka a rôznych technických, či zdravotných pomôcok, budete potrebovať veľa vlastnej energie a vôle. Pokiaľ sa vám to podarí, budete mať dobrý pocit nielen zo šteniat ale aj sami zo seba. Nie každý to dokáže. Poznám chovateľa, ktorý všetky šteňatá utopil na tretí deň, lebo ako mi povedal, nechcelo sa mu k nim v noci sústavne vstávať. Smutné.

A na záver niečo na povzbudenie. Námaha stojí za to. Tí ktorí chodíte na výstavy, poznáte psov Ivana a Idu Magic Sonet. Sú z umelého odchovu. Nikdy sa nenapili materinského mlieka. Ich matka uhynula. Nepoznali sme doma, čo je deň a noc. Keby sme vtedy povedali, že sladké sny sú nám prednejšie, dnes by sme ešte stále nemali prvú junior šampiónku zo slovenského odchovu. Verte mi, stojí to za to!

Informácie : Mlieko Pedigree si objednáte u svojho veterinára. (Je v sáčkoch bez  fľaše )
Mlieko Royal canin  T.Č: 045 678 1410  (v krabici aj s fľašou)
V nutnom prípade na veľmi krátke obdobie môžete šteniatka nakŕmiť náhradou kojeneckého mlieka Beba 1. To kúpite v lekárni, alebo v potravinách.

 

Pokrčený dobrák

Profil plemena, publikované v Pes a mačka 2009. Autor: Mgr. Viera Staviarska

Šar pei– pokrčený dobrák

V rokoch 1977 a 1978 bol šarpej uvedený v Guinessovej knihe rekordov ako najvzácnejšie a ohrozené plemeno na svete. Zopár jedincov nájdených na Macau a Taiwane bolo prevezených do Hongkongu, kde pre nich vypracovali plán záchrany.

ViacPokrčený dobrák

Crufts 2010

Na Crufts 2010 byl z České republiky jako jediný zástupce za šarpeje Mr.Bastien Iz Kitaiskogo Kvartala.

Než jsem začala psát tyto řádky, znovu jsem si přečetla postřehy Ivanky a Vráti od Cherry a Jitky od Arkyho o Crufts 2008 a pak Ivanky o Crufts 2009 a došla jsem k poznání, že můj příspěvek bude asi velice podobný.

ViacCrufts 2010